Night in Tbilisi

เดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมือง Tbilisi

สามารถเดินทางจากสนามบินไปตัวเมือง Tbilisi ได้หลายวิธี ดังนี้
1) รถไฟ ราคา 0.5 GEL (ไม่แนะนำเพราะมีวันละสองรอบเท่านั้น)
Airport-Tbilisi 8:45 AM และ 6:05 PM
Tbilisi-Airport 7:55 AM และ 5:20 PM
2) Taxi รถคันเล็กช่วงเวลากลางวันราคาประมาณ 25- 30 GEL กลางคืน 30 – 40 GEL (ถ้าเกิน 50 GEL ให้หาคันใหม่) ถ้าเป็นแท็กซี่ขนาดใหญ่ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก


3) รถเมล์สาย 37 ให้บริการ 24 ชั่วโมง 0.5 GEL


รถออกทุก 15-20 นาที เมื่อเดินออกจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าจะมองเห็นแท็กซี่จอดเรียงรายอยู่ ให้เลี้ยวขวาเดินมายังอาคารผู้โดยสารขาออกจะเห็นป้ายรถเมล์ดังรูป

เมื่อขึ้นรถไปแล้วให้หยอดเหรียญพอดีตามราคา (เครื่องไม่ทอนเงิน)

หรือใช้บัตรรถไฟใต้ดินสแกนจ่าย

โปรดเก็บบิลไว้ บางครั้งมีพนักงานขึ้นมาตรวจ

บนรถเมล์ รถไฟใต้ดิน มีช่อง USBให้บริการชาร์จแบตด้วย

รถจอดตามป้ายหยุดรถประจำทางต่างๆ ระหว่างทาง (รถไม่จอดนอกป้าย) และจุดจอดสำคัญใกล้สถานีรถไฟใต้ดินในย่านตัวเมือง เช่น Liberty square , Avlabari , Rustaveli, Station Sq.

หมายเหตุ: ถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ และเดินทางหลายท่าน ไม่แนะนำให้ใช้รถเมล์เพราะรถเมล์ถูกออกแบบมาสำหรับคนท้องถิ่นใช้โดยสารทั่วไปในเมืองเหมือนรถเมล์บ้านเรา ไม่มีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าเดินทาง ถ้าเดินทางคนเดียวใบเดียวอาจจะวางตรงกลางตำแหน่งที่คนยืน แต่ถ้ามาหลายคนหลายใบต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควร ไปแท็กซี่จะสะดวกกว่า และไม่ต้องลากกระเป๋าจากป้ายรถเมล์ไปที่โรงแรมด้วยค่ะ

Tags: , , , , , , , ,
Previous Post Next Post
By
“สวัสดีจอร์เจีย” จัดทริปส่วนตัวโดยคนท้องถิ่นที่อาศัยในจอร์เจีย นำเที่ยวเองด้วยไกด์ท้องถิ่นที่พูดได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษาจอร์เจีย ยูเครน ไทย รัสเซีย และอังกฤษ ทางเราดำเนินการทั้งหมดเองไม่ต้องผ่านตัวแทนใดๆ แขกสามารถมั่นใจในการบริการของเราว่า คุ้มค่า สะดวกสบาย และจะเก็บเกี่ยวความทรงจำอันแสนประทับใจจากจอร์เจียกลับไปอย่างแน่นอน

Comments

Add Your Comment
    • Sittichai P.
    • March 14, 2020
    Reply

    Advice so good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Total
1
Share
Don`t copy text!