Currently Browsing: รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว

sim Georgia

Unlimited Internet Sim ราคา ไม่ถึงร้อยบาท !!!

Magti จัดโปรโมชั่น Internet ราคา 5 ลารี่ (ประมาณ 50 กว่าบาท) …

Borjomi

Borjomi เมืองพักตากอากาศของชนชั้นสูงในอดีต

Borjomi เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ และเป็นเมืองพักตากอากาศ …

Mtskheta

ศาสนาประจำชาติจอร์เจีย

ชาวจอร์เจียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย …

Georgian lari business table

แลกเงินเที่ยวจอร์เจีย

จอร์เจียมีสกุลเงิน เป็น Lari (ლ, GEL) อ่านว่า …

Woman plugging wire
ปลั๊กไฟในจอร์เจีย

ปลั๊กไฟในจอร์เจีย

Internet Sim ในจอร์เจีย

Internet Sim มี 3 ค่ายหลัก ได้แก่ …

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจอร์เจีย

หลายปีก่อนแทบจะไม่ค่อยมีคนไทยมาเที่ยว …

10 ข้อที่ควรเข้าใจก่อนไปจอร์เจีย

ช่วงนี้จอร์เจียอยู่ในกระแสการท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาแรงมาก …

Night in Tbilisi

เดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมือง Tbilisi

สามารถเดินทางจากสนามบินไปตัวเมือง Tbilisi ได้หลายวิธี ดังนี้ …

Paragliding in Gudauri

ตอบคำถามเกี่ยวกับ Paragliding …

เดินทางจาก Tbilisi ไป Mestia

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไป Mestia จากเมืองหลวงนั้นสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ …

Don`t copy text!