Currently Browsing: น้ำแร่

Borjomi

Borjomi เมืองพักตากอากาศของชนชั้นสูงในอดีต

Borjomi เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ และเป็นเมืองพักตากอากาศ …

Truso valley

เส้นทางนี้เดินค่อนข้างง่าย ไม่มีความชัน ระยะทางไปกลับ ประมาณ 22 กิโลเมตร ใช้เวลา …

Don`t copy text!