Currently Browsing: เมืองตากอากาศ

Borjomi

Borjomi เมืองพักตากอากาศของชนชั้นสูงในอดีต

Borjomi เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ และเป็นเมืองพักตากอากาศ …

Don`t copy text!