Currently Browsing: สายการบิน

Rabati

จอร์เจียห้ามต่างชาติเข้า แต่ไม่ได้ห้ามออก

แม้ว่าวันนี้จอร์เจียจะห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้ว …

จอร์เจีย

จอร์เจียประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ 2 สัปดาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจอร์เจีย ได้ประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทาง …

uplistsikhe

ยืนยันผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย และยกเลิกสายการบินไปยุโรป

ยืนยันตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย และออกมาตราการเพิ่มเติม …

qatar

กาต้าร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว (14 ประเทศ รวมไทย)

กาต้าร์ออกมาตราการระงับการเข้าประเทศชั่วคราว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศ …

โควิด จอร์เจีย

Update มาตรการป้องกันโควิด19 ในจอร์เจีย

ข้อมูล ณ 6 มี.ค. 2563 เวลาท้องถิ่น 15:00 น.

ต่อเครื่อง Qatar

บินกับ Qatar ต่อเครื่องที่ Doha ได้ไหม

สื่บเนื่องมาจากมาตรการการกักกันคนไทยในบางประเทศ ทำให้กระทบกับการเดินทาง …

เดินทางเข้าจอร์เจีย

สถานการณ์ล่าสุด การเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 4.00 น. ที่สนามบินนานาชาติ Tbilisi …

สายการบินไปจอร์เจีย

สายการบินไปจอร์เจีย

การเดินทางไปประเทศจอร์เจียทางอากาศ สามารถค้นหาสายการบิน …

Don`t copy text!