Currently Browsing: ข่าวสาร

จอร์เจียเปิดให้ทุกประเทศเข้าได้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พลเมืองของทุกประเทศ สามารถเดินทางเข้าจอร์เจียได้ …

Metro Tbilisi

ขนส่งสาธารณะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในจอร์เจียระลอกที่ 4 ได้ผ่านจุดพีคมาแล้ว…

tbilisi

มาตรการป้องกันโควิดระลอกที่ 4

เนื่องจากมีการระบาดในช่วงระลอกที่ 4 จึงมีมาตรการออกมาว่า..

Kutaisi

จอร์เจียจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 กรกฎาคมนี้

1 ก.ค. จอร์เจียเปิดชายแดนทางบก และทางอากาศ เพื่อรับนักท่องเที่ยว…

gudauri

จอร์เจียจะเป็นชาติแรกที่เปิดรับนักท่องเที่ยวหลังจบโควิด

Natia Turnava รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของจอร์เจีย กล่าวว่า …

gudauri

รัฐบาลจอร์เจียจะช่วยเหลือคนตกงาน 200 GEL เป็นเวลา 6 เดือน

วันนี้ นายกรัฐมนตรี Giorgi Gakharia กล่าวในระหว่างการนำเสนอแผนเศรษฐกิจว่า …

gudauri

นายกจอร์เจีย และส.ส.รวม 105 คน บริจาคเงินเดือน 1 ใน 3 เข้ากองทุน StopCov

นาย Irakli Kobakhidze หัวหน้าพรรค Georgian Dream กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี …

sighnaghi

รัฐบาลจอร์เจียช่วยประชาชนชำระค่าสาธารณูปโภค 3 เดือน

นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย Giorgi Gakharia ประกาศในการประชุม …

สรุปมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 21 มีนาคมประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งเดือนจนถึงวันที่ 21 เมษายน …

Rabati

จอร์เจียห้ามต่างชาติเข้า แต่ไม่ได้ห้ามออก

แม้ว่าวันนี้จอร์เจียจะห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้ว …

จอร์เจีย

จอร์เจียประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ 2 สัปดาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจอร์เจีย ได้ประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทาง …

uplistsikhe

ยืนยันผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย และยกเลิกสายการบินไปยุโรป

ยืนยันตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย และออกมาตราการเพิ่มเติม …

Tbilisi

จอร์เจียประกาศเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 3 ประเทศ

Update มาตรการป้องกันโควิด 19 ในจอร์เจีย …

tbilisi clock tower

จอร์เจียเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 4 ประเทศ

Update มาตรการป้องกันโควิด 19 ในจอร์เจีย …

qatar

กาต้าร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว (14 ประเทศ รวมไทย)

กาต้าร์ออกมาตราการระงับการเข้าประเทศชั่วคราว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศ …

Don`t copy text!