Currently Browsing: สายการบิน

สรุปมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 21 มีนาคมประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งเดือนจนถึงวันที่ 21 เมษายน …

Rabati

จอร์เจียห้ามต่างชาติเข้า แต่ไม่ได้ห้ามออก

แม้ว่าวันนี้จอร์เจียจะห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้ว …

จอร์เจีย

จอร์เจียประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ 2 สัปดาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจอร์เจีย ได้ประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทาง …

qatar

กาต้าร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว (14 ประเทศ รวมไทย)

กาต้าร์ออกมาตราการระงับการเข้าประเทศชั่วคราว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศ …

Gulf Air

(แก้ไขข้อมูล) สายการบิน Gulf Air

ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ของ สายการบิน Gulf Air จากประเทศไทย …

ต่อเครื่อง Qatar

บินกับ Qatar ต่อเครื่องที่ Doha ได้ไหม

สื่บเนื่องมาจากมาตรการการกักกันคนไทยในบางประเทศ ทำให้กระทบกับการเดินทาง …

เดินทางเข้าจอร์เจีย

สถานการณ์ล่าสุด การเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 4.00 น. ที่สนามบินนานาชาติ Tbilisi …

สายการบินไปจอร์เจีย

สายการบินไปจอร์เจีย

การเดินทางไปประเทศจอร์เจียทางอากาศ สามารถค้นหาสายการบิน …

Welcome the first direct flight from Bangkok to Tbilisi

วันนี้เป็นวันแรกที่เที่ยวบินตรงของ Air Asia X เดินทางจากกรุงเทพฯ มายังทบิลิซิ ในตารางแจ้งว่าจะถึงเวลา 20:40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง 45 นาที …

Don`t copy text!