Currently Browsing: เกร็ดความรู้

การขอเรสซิเดนซ์ และสัญชาติจอร์เจีย

บุคคลที่ถือเรสซิเดนซ์ถาวร ครบ 6 ปี สามารถยื่นขอสัญญาติจอร์เจีย โดยไม่ต้องสละสัญชาติเดิม และเมื่อมีหนังสือเดินทางจอร์เจีย ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น

สุสานเชลยเยอรมัน

บูลลี่ในจอร์เจีย?

หลายท่านสอบถามพวกเราทุกวันว่าสถานการณ์ในจอร์เจียนั้นปลอดภัยสำหรับคนเอเชียที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไม่?

คำเรียกพ่อ ภาษาจอร์เจีย

คำเรียก “พ่อ” ในภาษาจอร์เจีย

คนจอร์เจียเรียกพ่อว่า Mama หรือ …

Don`t copy text!