การขอเรสซิเดนซ์ และสัญชาติจอร์เจีย

ข้อดีของการมีเรสซิเดนซ์จอร์เจีย

– บุคคลที่ถือเรสซิเดนซ์ถาวร ครบ 6 ปี สามารถยื่นขอสัญญาติจอร์เจีย โดยไม่ต้องสละสัญชาติเดิม และเมื่อมีหนังสือเดินทางจอร์เจีย ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นโดยไม่ต้องใช้วีซ่า- สามารถทำงาน ศึกษา อาศัยในจอร์เจียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย- สามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร ลงทุนทำธุรกิจต่างๆ ได้- ขอลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล จ่ายค่าบริการ ค่าเข้าชมสถานที่ในราคาเท่ากับพลเมืองจอร์เจีย

ประเภทของเรสซิเดนซ์จอร์เจีย แบ่งตามระยะเวลา

– เรสซิเดนซ์แบบชั่วคราว ระยะเวลาสูงสุดในการออกเรสซิเดนซ์ชั่วคราวในจอร์เจียเพิ่มขึ้นจาก 6 ปีเป็น 12 ปี

– เรสซิเดนซ์แบบถาวร บัตรมีอายุ 5 ปี หมดอายุแล้วก็ไปต่อใหม่เหมือนเวลาบัตรประชาชนหมดอายุ

ประเภทของเรสซิเดนซ์จอร์เจีย แบ่งตามเหตุผลในการอาศัย

– ทำงาน

หากส่งข้อมูลการทำงานหรือประกอบธุรกิจในจอร์เจีย และมีเอกสารรับรองเงินอย่างน้อย 50,000 ลารี่ (ประมาณ 500,000 บาท) ต่อปี ยกเว้นสำหรับพนักงานของสถาบันการศึกษาและการแพทย์ 35,000 ลารี่ (ประมาณ 350,000 บาท) ต่อปี

– ศึกษา

บุคคลที่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของจอร์เจีย ระยะเวลาของเรสซิเดนซ์จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการศึกษา ตามกฎหมายแล้วจะมีอายุหนึ่งปี แล้วสามารถต่ออายุได้ในภายหลัง

– อดีตพลเมืองของจอร์เจีย

ใบอนุญาตประเภทนี้ สำหรับผู้ที่เคยมีสัญชาติจอร์เจีย แต่สละสัญชาติ

– ผู้ติดตาม

ใบอนุญาตประเภทนี้ ออกให้กับสมาชิกในครอบครัวของชาวต่างชาติที่มีเรสซิเดนซ์อยู่ในจอร์เจียแล้ว เช่น สามีเป็นคนไทย ได้เรสซิเดนซ์จอร์เจียแล้ว ภรรยาและบุตรสามารถขอเรสซิเดนซ์ในฐานะผู้ติดตามได้

– บุคคลไร้สัญชาติ

ใบอนุญาตนี้ออกให้สำหรับบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยในจอร์เจีย

– เรสซิเดนซ์แบบพิเศษ

ออกให้ชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการค้ามนุษย์

– เจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ก่อนหน้านี้ จนถึงปี 2019 ผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่า 35,000 ดอลลาร์ สามารถขอเรสซิเดนซ์ได้ แต่ต่อมารัฐบาลได้เพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำเป็น 100,000 ดอลลาร์ ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 1 และหากยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็สามารถต่ออายุได้ทุกปี

– การแต่งงาน

ใบอนุญาตนี้ออกให้บุคคลที่แต่งงานกับพลเมืองของจอร์เจีย หรือสมาชิกในครอบครัว เป็นพลเมืองจอร์เจีย

นอกจากนี้ยังมีการออกใบอนุญาตเรสซิเดนซ์ถาวรสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจอร์เจียมานานกว่า 6 ปีโดยใช้ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว ช่วงเวลาดังกล่าวไม่นับในกรณีที่ศึกษาหรือการทำงานในคณะทูต

– เรสซิเดนซ์ถาวรเพื่อการลงทุนสามารถออกให้ชาวต่างชาติ (และสมาชิกที่ใกล้ชิดที่สุดในครอบครัว) ซึ่งลงทุนในประเทศ จำนวน 300,000 ดอลลาร์ในช่วงปีแรกหลังการลงทุน ต้องมีมูลค่าการซื้อขายในธุรกิจอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์ ในช่วงปีที่สอง ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์และในอีก 3 ปีข้างหน้า ไม่น้อยกว่า 120,000 ดอลลาร์

การขอสัญชาติจอร์เจีย

– เด็กที่มีพ่อ หรือแม่ เป็นพลเมืองจอร์เจีย จะได้สัญชาติจอร์เจีย ไม่ว่าจะเกิดในจอร์เจียหรือในประเทศอื่นๆ แต่เด็กที่พ่อแม่ไม่ใช่พลเมืองจอร์เจีย แม้ว่าเกิดที่นี่ ก็ไม่ได้รับสัญชาติจอร์เจีย

– ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจอร์เจียเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอสัญชาติ บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจอร์เจียในระดับที่ดี และมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พื้นฐานของกฎหมายของประเทศ หมายเหตุ:ชาวต่างชาติที่ขอสัญชาติจอร์เจียไม่จำเป็นต้องสละสัญชาติเดิม

Tags: ,
Previous Post Next Post
By
“สวัสดีจอร์เจีย” จัดทริปส่วนตัวโดยคนท้องถิ่นที่อาศัยในจอร์เจีย นำเที่ยวเองด้วยไกด์ท้องถิ่นที่พูดได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษาจอร์เจีย ยูเครน ไทย รัสเซีย และอังกฤษ ทางเราดำเนินการทั้งหมดเองไม่ต้องผ่านตัวแทนใดๆ แขกสามารถมั่นใจในการบริการของเราว่า คุ้มค่า สะดวกสบาย และจะเก็บเกี่ยวความทรงจำอันแสนประทับใจจากจอร์เจียกลับไปอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Total
1
Share
Don`t copy text!