Woman plugging wire

ปลั๊กไฟในจอร์เจีย

 ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศที่ใช้ปลั๊กไฟแตกต่างไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ ก็ต้องวางแผนเตรียมการให้พร้อม เพื่อให้ทริปสนุกราบรื่น

ในประเทศจอร์เจีย ใช้ปลั๊ก ขากลม  2 ขา และเต้าเสียบ มี 2 รู เป็นหลุมกลมลึกลงไป ระบบกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์

ก่อนเดินทางอย่าลืมเช็คว่าโรงแรมที่ท่านจองมี Universal Adaptor  ให้หรือไม่ ถ้าเค้าไม่มีให้ ก็อาจจะต้องเตรียมไปด้วย หากใครมีสิ่งของต้องชาร์จหลายอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง power bank ฯลฯ ก็อาจจะต้องนำปลั๊กพ่วงมาเผื่อ เพราะเต้าเสียบในโรงแรมแต่ละแห่งอาจจะมีไม่เพียงพอค่ะ

Tags: , , ,
Previous Post Next Post
By
“สวัสดีจอร์เจีย” จัดทริปส่วนตัวโดยคนท้องถิ่นที่อาศัยในจอร์เจีย นำเที่ยวเองด้วยไกด์ท้องถิ่นที่พูดได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษาจอร์เจีย ยูเครน ไทย รัสเซีย และอังกฤษ ทางเราดำเนินการทั้งหมดเองไม่ต้องผ่านตัวแทนใดๆ แขกสามารถมั่นใจในการบริการของเราว่า คุ้มค่า สะดวกสบาย และจะเก็บเกี่ยวความทรงจำอันแสนประทับใจจากจอร์เจียกลับไปอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Total
23
Share
Don`t copy text!